S-a actualizat recent "Declaratie recapitulativa 390 privind livrarile sau achizitiile intracomunitare de bunuri"
descarca-programe.ro | Ultimele versiuni ale programelor contabile - 2024
ANAF - pagina oficială
DEPUNE declarații online
VERIFICĂ declarații online

65Declaratia 112
Actualizare: 23 mai 2024

95 Z13 - Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfasurarii activitatii in Romania de catre sediul permanent al unei persoane juridice straine
Actualizare: 15 mai 2024

10 Declaratie recapitulativa 390 privind livrarile sau achizitiile intracomunitare de bunuri
Actualizare: 07 mai 2024

100 S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016
Actualizare: 24 aprilie 2024

114 S1014-S1015 Situatii financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2023 de catre persoanele juridice fara scop patrimonial
Actualizare: 23 aprilie 2024

112 S1040 - S1041 - Raportari contabile anuale la 31 decembrie 2023 intocmite de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu IFRS
Actualizare: 17 aprilie 2024

69 Declaratia 700 (vector fiscal)
Actualizare: 16 aprilie 2024

3 Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile pierderile realizate, pe beneficiari de venit
Actualizare: 12 aprilie 2024

34 Declaratia informativa 208
Actualizare: 09 aprilie 2024

1 Declaratia 100 (include Declaratia rectificativa 710)
Actualizare: 04 aprilie 2024

81 DECLARATIA UNICA privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
Actualizare: 01 aprilie 2024

109 S1002 - S1003 - S1004 - S1005 Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2023
Actualizare: 01 aprilie 2024

110 S1030 - Situatii financiare anuale consolidate la 31 decembrie 2023
Actualizare: 28 martie 2024

111 S1039 - Situatiile financiare anuale la 31.12.2023 intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare
Actualizare: 20 martie 2024

93 Z09 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane juridice straine
Actualizare: 14 martie 2024

94 Z11 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit in Romania de persoane fizice nerezidente
Actualizare: 14 martie 2024

61 S1046 - Declaratie de inactivitate
Actualizare: 05 martie 2024

77 S1042 - Situatii financiare anuale la 31.12.2023 pentru entitatile prevazute la art. 27 din OMFP nr. 2844/2016 si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilitatii (inclusiv pentru entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu IFRS si care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic).
Actualizare: 05 martie 2024

106 S1010 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2023 de catre societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare
Actualizare: 05 martie 2024

107 S1011 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2023 de catre brokerii de asigurare
Actualizare: 05 martie 2024

108 S1061 - Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2023 de catre asiguratorii care administreaza fonduri de pensii facultative
Actualizare: 05 martie 2024

99 168 - Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune
Actualizare: 09 ianuarie 2024

87 F1129 - Ordinul de plata multiplu electronic (OPME)
Actualizare: 14 decembrie 2023

23 Ordin de plata/Foi de varsamant
Actualizare: 13 decembrie 2023

20 Formarea si preluarea pe OPFV a numarului de evidenta a platii pentru Decizii de impunere si Documente de constatare amenda - format HTML
Actualizare: 15 octombrie 2023

102 D8 - Cerere de acordare a esalonarii la plata
Actualizare: 02 octombrie 2023

8 Declaratia 300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata
Actualizare: 25 septembrie 2023

103 D7 - Cerere de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata
Actualizare: 19 septembrie 2023

7 Declaratia 101 privind impozitul pe profit
Actualizare: 24 aprilie 2023

39 Declaratia 224 - Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania
Actualizare: 17 martie 2023

92 Z07 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane rezidente in Romania
Actualizare: 08 martie 2023

90 Z03 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania
Actualizare: 27 februarie 2023

89 Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice rezidente in Romania
Actualizare: 23 februarie 2023

91 Z05 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice rezidente in Romania care desfasoara activitate independenta
Actualizare: 23 februarie 2023

96 Z015 - Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania
Actualizare: 23 februarie 2023

97 Z017 - Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania
Actualizare: 23 februarie 2023

82 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa/impozitul suportat de platitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti
Actualizare: 20 februarie 2023

22 Ordin de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice
Actualizare: 27 ianuarie 2023

88 173 - Cerere privind grupul fiscal in domeniul impozitului pe profit
Actualizare: 02 noiembrie 2022

11 Declaratia informativa 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
Actualizare: 30 mai 2022

104 D5 - Cerere de acordare a esalonarii la plata
Actualizare: 08 noiembrie 2021

70 Document de confirmare
Actualizare: 29 iunie 2021

84 CA807 - Cerere de acord pentru finantare, in baza H.G. nr. 807/2014
Actualizare: 19 aprilie 2021

85 C807 - Formular atasare documente, in baza H.G. nr. 807/2014
Actualizare: 19 aprilie 2021

86 CP807 - Cerere de plata a ajutorului de stat, in baza H.G. nr.807/2014
Actualizare: 12 aprilie 2021

98 163 - Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale
Actualizare: 15 februarie 2021

42 Declaratia 311
Actualizare: 29 ianuarie 2021

21 Notificare 097 privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
Actualizare: 15 ianuarie 2021

9 Declaratia 301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata
Actualizare: 22 octombrie 2020

101 S1100 Monitorizarea aplicarii prevederilor OUG nr. 109/2011 de catre intreprinderile publice conform OMFP 1952/2018, cu modificari si completari ulterioare
Actualizare: 15 iunie 2020

2 Decont 120 privind accizele
Actualizare: 24 martie 2020

16 Aplicatia DUKIntegrator
Actualizare: 03 februarie 2020

17 Declaratia informativa 392
Actualizare: 23 ianuarie 2020

40 Declaratia 020 - Declaratie de inregistrare fiscala - Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal
Actualizare: 14 ianuarie 2018

44 Declaratia 070 Declaratie de inregistrare fiscala - Declaratie de mentiuni - Declaratie de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
Actualizare: 10 ianuarie 2018

41 Declaratia 307 - Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea sau corectia ajustarilor sau regularizarea taxei pe valoarea adaugata
Actualizare: 05 decembrie 2017

46 Declaratia 200
Actualizare: 04 mai 2017

56 Declaratia 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
Actualizare: 15 ianuarie 2017

Codul Fiscal actualizat
E-FACTURA
Transformare XML EFactura (UBL) in PDF
REVISAL
Registrul Comerțului
ONRC Online
Caută COR
Caută CAEN
Caută în Planul de conturi
Caută în Funcționarea conturilor
Filtrare coduri CAEN pentru întocmire acte Registrul Comerțului (coduri și denumire)
Filtrare coduri CAEN pentru întocmire acte Registrul Comerțului (doar coduri)
Generează declarația 150 (depunere declarații online)
Rambursare TVA
Registru persoane înregistrate în scop de TVA
Registru TVA la încasare
Registru plată defalcată TVA
Registru contribuabili inactivi sau reactivați
Registru VIES
Administrația Fondului pentru Mediu (online.afm.ro)