Inapoi

Declaratia 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 3883/2013)
Actualizat: 17 ianuarie 2014
  Poate te intereseaza si...

Este disponibil formularul 097 - Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare care trebuie depus de majoritatea firmelor pana la 25 octombrie 2012...

Determinarea plafonului pentru TVA la Óncasare...

Declaratia 311 - documentar fiscal ...

Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declararii inactivitatii temporare la Oficiul Registrului Comertului ...

Declaratia 205 privind impozitul pe venitul realizat de persoanele fizice, care preia rolul fisei fiscale, trebuie depusa pana in 28 februarie 2013 ...

Noi reglementari contabile pentru institutiile publice...

Scutirea de impozit a profitului reinvestit ...

Formular pentru aplicarea optionala a sistemului TVA la incasare de la 1 ianuarie 2014...

Obligatiile fiscale ale contribuabililor care utilizeaza zilieri ...

Cum stabilim costul de achizitie al bunurilor?...

In atentia contribuabililor care au obligatia de a depune Declaratia 394! ...

Cine declara date Intrastat in 2014?...

Cand si cum inregistram diferentele de curs aferente conturilor bancare sau contului de casa in valuta?...

In atentia persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente si beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului! ...

Incepand cu luna august 2013, bonurile fiscale nu se mai declara in Declaratia 394 ...


Declaratia 200
Descarca acum
Actualizat:
17 2014
Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: - Activitati independente; - Cedarea folosintei bunurilor; - Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; - Piscicultura; - Silvicultura; - Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; - Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro
 
 
 
 

Sponsor site: www.machiaje-brasov.ro