Inapoi

Declaratia 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 3883/2013)
Actualizat: 17 ianuarie 2014
  Poate te intereseaza si...

Declaratia informativa privind dividendele acordate actionarilor...

Este disponibil pentru descarcare noul formular 097 cu termen limita de depunere 25 ianuarie 2014...

Criterii pe care angajatorii trebuie sa le indeplineasca in vederea obtinerii documentelor portabile A 1 ...

Precizari privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale (Ordonanta 12/2013)...

Depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2013 ...

Obligatii fiscale in cazul utilizarii zilierilor in activitatea cu caracter ocazional ...

Intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2012 ...

Modificari ale ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) ...

Inregistrarea la cerere in scopuri de TVA a persoanelor al caror cod de TVA a fost anulat ...

Recuperarea pierderii fiscale in cazul microintreprinderilor...

Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar ...

Modificarea unor formulare fiscale privind impozitul pe venit ...

Modificare a Nomenclatorului obligatiilor fiscale platite in contul unic ...

Impunerea veniturilor din activitati agricole ...

Noi reglementari privind accizele ...


Declaratia 200
Descarca acum
Actualizat:
17 2014
Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: - Activitati independente; - Cedarea folosintei bunurilor; - Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real; - Piscicultura; - Silvicultura; - Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; - Operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro
 
 
 
 

Sponsor site: www.machiaje-brasov.ro